Trang : 1/41234
TẤM LÒNG VÀNG

Số tài khoản ủng hộ ngày hội 40 năm thành lập trường:

Tên: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước, Quảng Nam

Số TK: 4211201000853

Tại: Ngân hàng Agribank chi nhánh tại Tiên Phước

Danh sách cá nhân, tập thể, tổ chức ủng hộ ngày Hội kỷ niệm 40 năm thành lập trường (10/3/1977-10/3/2017)

Năm học 2016 - 2017

  • Tập thể lớp 12A2 khóa 2003-2006
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Võ Hữu Truyện
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Huỳnh Quốc Sư
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Huỳnh Chính
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Trà Bảo Quốc
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Tuệ
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Dương Văn Ninh
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Võ Hoàng Hải
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Đình Trí
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Phan Thị Bích Hà
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Phạm Phú Đông
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Đức Thành
    Số tiền ủng hộ là: 20.000.000 VNĐ

  • Trần Đức Nam
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Bùi Văn Pháp
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Võ Hồng Sơn
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Mỹ
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trịnh Vũ Duy Quang
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Bạch Trúc-Hường Tâm
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Phương Kiều-Phương Uyên-Hải Đường
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • Trần Viết Thùy
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Hạnh
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • Triệu Thy Tuyên
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Bùi Văn Lợi
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Võ Quốc Trung
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • Phạm Thị Duy Phương
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • Lê Quang Nhật
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Tiến
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Lê Phúc Hưng
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Đình
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Võ Hùng Phi
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Đinh Văn Tình
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Phạm Đình Nghi
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Lâm Phùng Út
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Lê Văn Tiên
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Võ Văn Thu
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Chức
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Quốc Hương
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Minh Hùng
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Tập thể lớp 12A1 khóa 2000-2003
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Hồ Vĩnh Sanh
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Tú Anh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Phạm Đậu
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Trần Thị Minh Phượng
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Chí Khánh
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Thị Thanh Mỹ
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Trần Kim Tiến
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Trần Văn Phương
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Hoàng Anh Đức
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Văn Lanh
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Huỳnh Văn Hậu
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Dương Đồng
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trương Minh Hùng
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Hoàng Điêu
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Võ Văn Tùng
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Võ Tấn Dương
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Đoàn Viết Vương
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Minh Thuận
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh niên khóa 1988-1991
    Số tiền ủng hộ là: 20.000.000 VNĐ

  • Lê Bá Sưu
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Thị Hoa
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Lê Thị Hà
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Phan Thị Dưỡng
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Lưu Thị Hiền
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Dương Thị Hoài Tiến
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Thị Duy Nguyệt
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Cựu học sinh Huỳnh Thúc Kháng đang công tác tại ĐH Quảng Nam
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Thầy giáo Hoàng Phúc
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Mai Văn Phẩm
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Tùng Anh
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Xuân Hòa
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Huỳnh Tấn Thiện
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Thanh Hải
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Thái Văn Đức
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Văn Tiến
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Bùi Xuân Tam
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trầm Quế Hương
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Ngọc Hải
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Lê Trường Vĩnh
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Tấn Hải
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Chí Thăng
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Phước Hiền
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Lê Thị Hồng Dương
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Hiền
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Thị Hơn
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Huỳnh Văn Lãm
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Hùng Anh
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Đào Thị Mỹ Hạnh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Tạ Duy Sơn
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường Hùng Vương
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cô Nhung
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Thầy Sương
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Thầy Sanh
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cô Uyên
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cô Yên
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cô Hương
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Thầy Long
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Thầy Bình
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cô Thương
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cựu học sinh 1997 - 2000
    Số tiền ủng hộ là: 23.500.000 VNĐ

  • Thầy Toàn
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Thị Thu Hiền
    Số tiền ủng hộ là: 50.000.000 VNĐ

  • Hứa Thị Yến
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Thị Kim Tuyến
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Anh
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Hội Nông Dân
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trường THCS Lê Văn Tám
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Thầy Lưu Hoài Nam
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Chu Văn An
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • UBND Tiên An
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Tài
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Huỳnh Văn Tín
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Nguyễn T Bích Liên
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Tiểu học Tiên Cẩm
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Đảng ủy Tiên Lập
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trung tâm GDTX
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THCS Nguyễn Trải
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Truường Tiểu học Kim Đồng
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Trường Mãu giáo Sơn Ca
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Trần Cao Vân
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Công đoàn Trường THPT Trần Cao Vân
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường THPT Hiệp Đức
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Trần Đại Nghĩa
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Quế Sơn
    Số tiền ủng hộ là: 400.000 VNĐ

  • Trường THPT Nam Trà My
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường - Công đoàn trường THPT Bắc Trà My
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trần Thị Duyên
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Trường THPT Nước Oa
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh 1981-1984
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Mai Kim Trạch
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trường THPT Lê Quý Đôn
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Vợ chồng Tuyến + Dung
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Quốc Sơn
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trần Thị Hồng Tuyên
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Nguyễn Thái Bình
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Thị Lộc Uyển
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Nhóm Giáo viên trường THPT Duy Tân
    Số tiền ủng hộ là: 800.000 VNĐ

  • Cô Thu + Cô Thuận + Thầy Hà
    Số tiền ủng hộ là: 600.000 VNĐ

  • Cô Tuyến + Thương + Thu Phương
    Số tiền ủng hộ là: 600.000 VNĐ

  • Thanh Giang + Long + Thầy Trứ
    Số tiền ủng hộ là: 600.000 VNĐ

  • Cô Thu Uyên
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Phạm Thị Lan Phương
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Công Ty Bảo Việt
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Văn Thuyền
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Công đoàn trường Nguyễn Thái Bình
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cô Phượng + Cô dung + Cô Trúc + Cô Trang
    Số tiền ủng hộ là: 1.200.000 VNĐ

  • Thầy Trần Văn Hà
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Võ Thị Lệ
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Đoàn sinh viên thực tập Quảng Nam
    Số tiền ủng hộ là: 1.500.000 VNĐ

  • Thầy Lương Văn Dược
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Bảo hiểm xã hội
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Phòng Tài nguyên
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • UBND Xã Tiên Châu
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên Ngọc
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Lê Hồng Phong
    Số tiền ủng hộ là: 650.000 VNĐ

  • Trường Quang Trung
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Trần Quý Cáp
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Công ty Du lịch Nguyệt Nhi
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Tập Thể 12A Khóa 96
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Cô Nga + Thầy Thống
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trần Thị Thu Thủy
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường Tiểu học Tiên Lãnh
    Số tiền ủng hộ là: 1.100.000 VNĐ

  • Đỗ Chí Nhân
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Ông Võ Tuấn Nhân
    Số tiền ủng hộ là: 20.000.000 VNĐ

  • Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Hạt kiểm Lâm
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Ngô Châu Á
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên Mỹ
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Trường THPT Tiểu La
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh 12A khóa 86-89
    Số tiền ủng hộ là: 30.000.000 VNĐ

  • Trường THPT Khâm Đức
    Số tiền ủng hộ là: 800.000 VNĐ

  • Trường THPT Nguyễn Hiền
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cô Thuyền + Cô Tuyết + Thanh Chi
    Số tiền ủng hộ là: 900.000 VNĐ

  • Cựu học sinh công tác trường Trần Ngọc Sương
    Số tiền ủng hộ là: 1.200.000 VNĐ

  • Thầy Ân
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cô Nguyệt
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Thầy Trần Định
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Thầy Nguyễn Văn Tạo
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu giáo viên công tác trường Nguyễn Dục
    Số tiền ủng hộ là: 2.400.000 VNĐ

  • Công đoàn trường THPT Nguyễn Dục
    Số tiền ủng hộ là: 400.000 VNĐ

  • Cựu giáo viên công tác trường Trần Cao Vân
    Số tiền ủng hộ là: 2.500.000 VNĐ

  • Cô Trần Thị Thanh Cúc
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh khóa 1982-1985
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • La Thị Khánh Hảo
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Núi Thành
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh khóa 1988-1991
    Số tiền ủng hộ là: 3.500.000 VNĐ

  • Ung Thị Tuyết
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Võ Thị Kim Lai
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Cựu học sinh lớp 12A1 NK 2007-2010
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Trường THPT Nguyễn Trãi
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường Tiểu học Tiên Mỹ
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Trường Tiểu học Tiên An
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • UBND Xã Tiên Mỹ
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trường Tiểu học Mính Viên Tiên Cảnh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Đảng ủy - UBND Xã Tiên Cẩm
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THCS Võ Thị Sáu
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • UBND Xã Tiên Hiệp
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • UBND Xã Tiên Hà
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Gỗ Hùng Duyên
    Số tiền ủng hộ là: 6.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Đăng Thận
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • V/c thầy Nguyễn Công Thanh
    Số tiền ủng hộ là: 1.500.000 VNĐ

  • Thanh Phương+ Ngọc Diễm + Kiều My
    Số tiền ủng hộ là: 900.000 VNĐ

  • Trường THPT Cao Bá Quát
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Cô Uyên+ Cô Hòa+ Cô Lan+ Phương Dung
    Số tiền ủng hộ là: 800.000 VNĐ

  • Trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Trường THPTDTNT Nam Trà My
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Phan Bội Châu
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Thái Phiên
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Lê Hồng Phong
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Sào Nam
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Công đoàn trường Lê Hồng Phong
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Anh Nguyên
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • Nguyễn Viết Chanh
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trung tâm DSKDHGD Tiên Phước
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • UBND Xã Tiên Phong
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THCS Trần Quốc Toản
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên An
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Chí Thắng
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Anh Hà Sơn Lâm
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Chi cục Thi hành án Tiên Phước
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Viện kiểm sát Tiên Phước
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Phòng nông nghiệp Tiên Phước
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Đảng ủy Tiên Lộc
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Tập thể 12D khóa 1995-1998
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Cô Nguyệt Kim Sơn
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Trường Tiểu học Tiên Châu
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THCS Lê Cơ
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • UBND Thị trấn Tiên Kỳ
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường Tiều học Tiên Phong
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Đảng ủy UBND Xã Tiên Cảnh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Công đoàn trường THPT Núi Thành
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Cựu học sinh trường Tiểu học Tiên Hiệp
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Trường THCS Lê Đình Chinh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh khóa 1992-1995
    Số tiền ủng hộ là: 20.000.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên Lãnh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • UBND Xã Tiên Sơn
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Công đoàn Ngành giáo dục Quảng Nam
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Trường THPT Duy Tân
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Tập thể 12C khóa 1993-1996
    Số tiền ủng hộ là: 11.000.000 VNĐ

  • Lê Thị Kim Thoa
    Số tiền ủng hộ là: 300.000 VNĐ

  • Lớp A11 NK 2005-2008
    Số tiền ủng hộ là: 3.000.000 VNĐ

  • Cựu học sinh công tác trường THCS Nguyễn Du
    Số tiền ủng hộ là: 700.000 VNĐ

  • PH em Trần T. Thanh Tín 10A11
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Trần T. Thanh Tú 12C3
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Ph em Trần T. Linh Chi 10A10
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • PH em Nguyễn T Hạnh
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Chú Nguyễn Đình Chi
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Tập thể 12A6 khóa 99 - 2002
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • PH em Nguyễn T Kim Yến 10A11
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Lê Đỗ Danh 10A8
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Chị Nguyễn T Băng Thanh
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Võ T Thanh Kiều 12C2
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Đoàn T Phương Thảo 10A9
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Cô Quyên
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • PH em Phan Quí Quyên 10A6
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Lê Thị Thanh Lam 10A10
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Trần Nhật Tiến 10A8
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Lê Thị Hằng 12C1
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Trần Thị Mỹ Duyên 10A5
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Cựu học sinh Lê T Như Quỳnh
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • PH em Huỳnh Văn Lộc 11A8
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Nguyễn Văn Trình 12C4
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Nguyễn T Mỹ Huyền 10A7
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • PH em Đỗ Thị Thu Hạnh 10A6
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Cô Lan
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Căn Tin nhà trường
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • PH em Hoàng Thế Ly12A2
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • PH em Trương Minh Hậu 10A8
    Số tiền ủng hộ là: 100.000 VNĐ

  • Cô Đào
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Hồ Lan Chi
    Số tiền ủng hộ là: 3.500.000 VNĐ

  • Cựu học sinh mẫu giáo Tiên Hà
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Đoàn sinh viên kiến tập Quảng Nam
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • PhotocopyToàn Phụng
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Cựu học sinh
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Ngọc Đại
    Số tiền ủng hộ là: 200.000 VNĐ

  • Trường Mẫu giáo Tiên Châu
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nguyễn Minh Thông
    Số tiền ủng hộ là: 5.000.000 VNĐ

  • Lê Đình Tiên
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Trần Quang Nga
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

  • Lê Phước Hiển
    Số tiền ủng hộ là: 500.000 VNĐ

  • Nhà sách Hạ Đối
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Cựu học sinh khóa 1978 -1981
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Cựu học sinh khóa 1996-1999
    Số tiền ủng hộ là: 5.300.000 VNĐ

  • Tập thể lớp 10A-12A khóa 1986-1989
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Không rõ thông tin người chuyển
    Số tiền ủng hộ là: 10.000.000 VNĐ

  • Không rõ thông tin người chuyển
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Không rõ thông tin người chuyển
    Số tiền ủng hộ là: 2.000.000 VNĐ

  • Không rõ thông tin người chuyển
    Số tiền ủng hộ là: 1.000.000 VNĐ

ĐIỀU HÀNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
DSC05806.JPG Em Tran Thi Thanh Hang.jpg HDSP nha truong 2016.JPG Anh Phung Van Huy phat bieu.JPG Cac dai bieu trong buoi le.JPG

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước