Tin tức
BAN GIÁM HIỆU
Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước - Quảng Nam
 

 

 

1/ Hiệu trưởng : thầy NGUYỄN KHÁNH

Hieu truong

 

2/ Phó Hiệu trưởng chuyên môn:  thầy CÁI VĂN HÙNG

 

 3/ Phó Hiệu trưởng Hoạt động ngoài giờ lên lớp : thầy  ĐOÀN KIM HƯƠNG