Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Cái Văn Hùng                                                            
Lê Thị Lộc Huyễn                                                            
Huỳnh Thị Tố Hoài                     10A5 10A4                   10A5 10A4              
Hồ Văn Chiến       10A8 10A6 10A9                                         10A9 10A6 10A8 10A8
Nguyễn Thị Kim Dung                                         10A4   10A5              
Bùi Văn Chiến                                                            
Nguyễn Phúc Hậu                                         10A2   10A1              
Nguyễn Thị Thúy Mùi               10A6   10A7 10A8 10A9   10A6 10A7           10A9 10A8                
Huỳnh Thị Phương                     10A3 10A6                     10A9 10A7 10A8          
Nguyễn Thị Nhi           10A4   10A5 10A3   10A4 10A3 10A5                                  
Phan Thị Chiến                                                            
Nguyễn Thị Diệu Hiền                         10A4 10A4                       10A4 10A4      
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh                                               10A9 10A9     10A9 10A9  
Nguyễn Thị Huyền                 10A5 10A5                           10A5 10A5          
Lê Xuân Chiến             10A2 10A2 10A1 10A1       10A2 10A1                              
Hồ Thị Kim Liên       10A3             10A7 10A7                           10A3 10A3 10A7    
Huỳnh Thục Đoan           10A6 10A6 10A8                         10A6 10A6 10A8 10A8       10A8    
Nguyễn Ngọc Sáng                                                            
Nguyễn Thị Bích Phượng           10A7 10A7           10A3 10A5 10A5           10A5 10A3 10A3   10A7          
Huỳnh Thị Hương                 10A8 10A8     10A8 10A1                   10A1 10A1          
Đoàn Thị Mận                                                            
Nguyễn Nam Sơn                                                            
Nguyễn Thị Bé Mai             10A4 10A4 10A6 10A6                         10A6 10A4            
Trần Thị Mỹ Linh               10A9 10A2   10A2 10A2 10A9 10A9                                
Lưu Hoài Nam                                                            
Hoàng Thị Kim Lý                                                            
Phạm Nguyễn Quốc Nguyên       10A9   10A3 10A3   10A9 10A9 10A9                         10A3 10A3          
Nguyễn Thị Nga                                                            
Nguyễn Thị Anh Thư                                                            
Đoàn Kim Sơn                                                            
Hồ Thị Bích Hiệp                 10A4 10A4                                   10A4 10A4  
Phạm Thị Trung           10A2 10A8             10A8 10A2                     10A8 10A8 10A2 10A2  
Lê Thị Hà           10A5 10A5                                     10A5 10A5      
Phạm Văn Nghiệp             10A1 10A1                                   10A1 10A1      
Ngô Thị Diệu Huyền               10A7 10A7       10A7 10A7                   10A6 10A6 10A6 10A6      
Tôn Thất Trường       10A5     11A1 11A1 11A1                                       10A5 10A5
Nguyễn Vũ Tùng Dưỡng         10A4                                 11A2 11A2 11A2 10A4          
Trần Thị Xuân Nguyệt           10A1 11A3 11A3 11A3                                     10A1    
Phạm Thị Cẩm VânT         10A9   11A4 11A4 11A4 10A2                               10A9 10A2      
Đỗ Tấn Mãn                                               10A2 10A2 10A2        
Phan Đình Tuấn                                                            
Nguyễn Thị Diễm Lệ       10A1 10A5             10A5 10A1                             10A5 10A1 10A1
Võ Văn Thạnh                                                            
Võ Quang Danh       10A7 10A7                               10A7 10A7             10A7 10A7
Huỳnh Văn Huấn               10A3   10A3     10A6 10A3 10A3                         10A3 10A6 10A3
Đỗ Thị Hoài Nhân                                                            
Võ Thị Hồng Lĩnh                                                            
Trương Thị Thu Thảo                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                                                            
Phan Thị Lợi       10A4 10A3                               10A3 10A4 10A7     10A7 10A7   10A3  
Vỏ Thị Tiếp         10A2           10A1 10A1 10A2                 10A1 10A2              
Dương Thị Ánh Nguyêt             11A9 11A9 11A9                         11A10 11A10 11A10            
Phạm Thị Tuyết Miên       10A6 10A8           10A6 10A8 11A5 11A5 11A5               11A6 11A6 11A6          
Lê Duy Tuấn       10A2 10A1   11A7 11A7 11A7                       10A1 10A2 11A8 11A8 11A8         10A2
Nguyễn Thành           10A8 10A9                           10A8 10A9                
Nguyễn Văn Tiến             12A3 12A3 12A1 12A1   12A9 12A9 12A5 12A5   12A8 12A8 12A10 12A10       12A4 12A4       12A6 12A6
Nguyễn Quốc Đạt             11A6 11A6 11A8 11A8   12A2 12A2 12A7 12A7             11A3 11A3 11A5 11A5       11A1 11A1
Nguyễn Quang Ly                 11A6 11A6                       11A5 11A5 11A3 11A3   11A1 11A1   10A9
Phạm Thành Long             11A8 11A8       11A2 11A2 11A9 11A9             11A7 11A7 11A4 11A4       11A10 11A10
Nguyễn Thanh Bình                       11A9 11A9 11A2 11A2                              
Huỳnh Minh Sa                       12A7 12A7 12A2 12A2   12A10 12A10 12A8 12A8   12A4 12A4       12A6 12A6   10A4
Nguyễn Đình Vũ             12A1 12A1 12A3 12A3   12A5 12A5 12A9 12A9             11A4 11A4 11A7 11A7   11A10 11A10   10A6

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net