Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Cái Văn Hùng                     11A2 11A1                                    
Lê Thị Lộc Huyễn           12A7 12A2 12A8   12A10 12A10 12A1 12A2   12A9               12A7 12A8 12A9          
Huỳnh Thị Tố Hoài 12A5 12A6                                         12A4 12A3 12A5 12A4 12A6   12A3 12A3
Hồ Văn Chiến 11A6           11A9 11A3   11A10             11A8 11A5         11A4 11A7            
Nguyễn Thị Kim Dung 12A7 12A8       12A2 12A10   12A9 12A1           12A10   12A8 12A9 12A2     12A1 12A7            
Bùi Văn Chiến                   12A3                             12A3          
Nguyễn Phúc Hậu                       12A4   12A5 12A6               12A5 12A6 12A4          
Nguyễn Thị Thúy Mùi           11A10   12A4 12A6 11A8                     12A3 12A2 11A9 12A5   12A1        
Huỳnh Thị Phương           11A3   11A2 12A10 11A5 12A8   11A7 12A9             11A1 12A7   11A4 11A6          
Nguyễn Thị Nhi             11A2 11A6 11A3 11A4       11A5 11A10 11A8 11A9   11A1 11A7                    
Phan Thị Chiến             11A3   11A4 11A2 11A3 11A3   11A4 11A4 11A5 11A5 11A2   11A4 11A2 11A2   11A5   11A3 11A5      
Nguyễn Thị Diệu Hiền                         11A1 11A1   11A7 11A7 11A1 11A6 11A6 11A7 11A7 11A1     11A6 11A6      
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 12A9                   12A9 12A9   12A4 12A4     12A9 12A4 12A4                    
Nguyễn Thị Huyền           12A1 12A1 12A2         12A10 12A1 12A2           12A10 12A10   12A2 12A2     12A10 12A1  
Lê Xuân Chiến           11A9 11A10         11A9 11A10 11A8 11A8 11A10 11A10   11A9 11A9           11A8 11A8      
Hồ Thị Kim Liên                       12A8 12A8 12A7 12A7   12A5 12A5 12A7 12A7           12A5 12A5 12A8 12A8  
Huỳnh Thục Đoan                     12A3 12A3 12A6 12A6   12A3 12A3                     12A6 12A6 12A6
Nguyễn Ngọc Sáng                                                            
Nguyễn Thị Bích Phượng                 12A1 12A2 12A2 12A2 12A1     12A1 12A1 12A2                        
Huỳnh Thị Hương                     12A7 12A7   12A10 12A10           12A9 12A9   12A10 12A10 12A9 12A9 12A7 12A7  
Đoàn Thị Mận 11A2         12A6 12A6   12A5 12A5 11A9 12A5 12A5 11A2 11A2     11A9 12A3 12A3 11A9 11A9 11A2   12A6 12A6 12A3 12A3    
Nguyễn Nam Sơn 11A10 11A10       12A8 12A8 11A8 12A4 12A4 12A4   11A8 11A10 12A8           11A8 11A8 12A8 12A4 11A10          
Nguyễn Thị Bé Mai               11A1 11A1 11A3 11A7 11A7       11A1 11A1   11A7 11A3     11A3 11A3 11A7          
Trần Thị Mỹ Linh           11A4 11A4 11A5     11A5 11A5 11A4 11A6 11A6   11A6 11A6 11A4 11A5                    
Lưu Hoài Nam                                                            
Hoàng Thị Kim Lý           11A1 11A1 12A6 12A7 12A7   12A6 12A7   11A1 12A6 12A6 12A7     12A7   12A6 11A1 11A1          
Phạm Nguyễn Quốc Nguyên             12A9 12A9               12A9 12A9           12A9              
Nguyễn Thị Nga 12A2 12A2                                     12A2             12A2 12A2 12A2
Nguyễn Thị Anh Thư           11A5 11A5   11A6 11A6 12A1 11A6   12A8   12A8 12A8 12A1 12A1   11A6 11A6 11A5 12A1 12A1 12A8 12A8 11A5 11A5 12A8
Đoàn Kim Sơn 12A3                   11A10 11A10 12A4   12A3 12A4 12A4 12A3 11A10   11A10 11A10 12A3     12A3   12A4 12A4 12A4
Hồ Thị Bích Hiệp 12A10 12A10       12A5   12A10                         12A5 12A5       12A10 12A10 12A5 12A5 12A10
Phạm Thị Trung   11A4                 11A6 11A2 11A2   11A5 11A2 11A2   11A3 11A1           11A2 11A2      
Lê Thị Hà 11A9 11A7           11A9 11A7 11A7       11A9 11A9                       11A7 11A7 11A9 11A7
Phạm Văn Nghiệp 11A4 11A9                           11A4 11A4 11A7 11A8 11A10             11A4 11A4   11A4
Ngô Thị Diệu Huyền           11A8         11A8 11A8 11A3               11A3 11A3 11A8 11A8     11A3 11A3   11A8
Tôn Thất Trường 12A6 12A1         12A7 12A1 12A2 12A8           12A7 12A2 12A6   12A8                    
Nguyễn Vũ Tùng Dưỡng                         11A9   11A3                     11A4 11A1   11A7 11A1
Trần Thị Xuân Nguyệt   12A4       12A9 12A3       12A5 12A10   12A3       12A4 12A5 12A10                 12A9 12A5
Phạm Thị Cẩm VânT           11A2 11A8   11A5                                     11A10 11A6 11A6
Đỗ Tấn Mãn 12A4 12A3       12A4   12A3 12A3                       12A1 12A4                
Phan Đình Tuấn 11A3 11A6                     11A6 12A2 12A1 12A2   11A3       12A1 12A2 11A6 11A3          
Nguyễn Thị Diễm Lệ                                     11A2 11A2       11A9 11A2 11A9 11A9   12A10  
Võ Văn Thạnh   12A9         11A7 11A7 12A8   11A4 11A4 12A9   12A5           12A8 12A8 11A7 12A9 11A4          
Võ Quang Danh   11A1                                       11A1 11A10     11A10 11A10 11A1    
Huỳnh Văn Huấn           12A10 12A5                 12A5   12A10                        
Đỗ Thị Hoài Nhân 11A5 12A7                             12A7 11A8 12A6 12A6 12A6 11A5       11A5 12A7 11A8 11A8 11A5
Võ Thị Hồng Lĩnh 11A7 11A5       11A6 11A6 12A7     12A6   11A5 11A7 11A7           11A5 12A6 11A6   12A7          
Trương Thị Thu Thảo 11A8 11A8       12A3 12A4 11A10 11A9 11A9                     12A4 12A3   11A10 11A8     11A9 11A10 11A10
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12A8 11A3                           11A3 11A3   12A10 12A9 11A4 11A4 12A10   12A8     12A9 11A4 12A9
Phan Thị Lợi 11A1 11A2             11A2 11A1                                   11A2 11A1 11A2
Vỏ Thị Tiếp 12A1 12A5                                 12A2 12A5           12A2 12A1 12A1   12A1
Dương Thị Ánh Nguyêt                 11A10 12A9           11A9 12A10 11A10 12A8 12A1         11A9          
Phạm Thị Tuyết Miên                     11A1   12A3 11A3                       11A1 12A2   11A3 11A3
Lê Duy Tuấn               12A5   12A6                               12A7 12A4      
Nguyễn Thành           11A7   11A4 11A8             11A6   11A4 11A5 11A8       11A2 11A5 11A7   11A6 11A2  
Nguyễn Văn Tiến           BĐ3 BĐ3 BĐ1 BĐ1                           BĐ4 BĐ4            
Nguyễn Quốc Đạt                                                           12A7
Nguyễn Quang Ly                     BC3 BC3 BC2 BC2             BC1 BC1                
Phạm Thành Long                                             BĐ2 BĐ2   BR2 BR2 BR1 BR1  
Nguyễn Thanh Bình           BĐ1 BĐ1 BĐ3 BĐ3   BC2 BC2 BC3 BC3             BĐ4 BĐ4 BC1 BC1   BR1 BR1 BR2 BR2 11A9
Huỳnh Minh Sa                                         BĐ2 BĐ2                
Nguyễn Đình Vũ                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net