Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10
T.2 1                                                          
2                                                          
3 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO                                        
4 Vật lý
Lệ
Sinh học
TuấnS
Văn học
Liên
Hóa học
Lợi
Tin học
Trường
C_nghệ TT
Miên
C_nghệ CN
Danh
Địa lí
ChiếnHồ
Toán
Nguyên
                                       
5 Sinh học
TuấnS
Hóa học
Tiếp
Hóa học
Lợi
Tin học
Dưỡng
Vật lý
Lệ
Địa lí
ChiếnHồ
Vật lý
Danh
C_nghệ TT
Miên
Tin học
VânT
                                       
T.3 1 Tin học
Nguyệt
Toán
Trung
Toán
Nguyên
GDCD
Nhi
Toán
Văn học
Đoan
Anh
Phượng
Sinh học
Thành
Địa lí
ChiếnHồ
                                       
2 Toán
Nghiệp
Văn học
X. Chiến
Toán
Nguyên
Anh
Mai
Toán
Văn học
Đoan
Anh
Phượng
Toán
Trung
Sinh học
Thành
Thể dục
  QPAN
Tiến
              Nghề_PT
Trường
  Nghề_PT
Nguyệt
Nghề_PT
VânT
  Thể dục
Đạt
Nghề_PT
TuấnS
QPAN
Long
Nghề_PT
Nguyêt
 
3 Toán
Nghiệp
Văn học
X. Chiến
C_nghệ CN
Huấn
Anh
Mai
GDCD
Nhi
GDCD
Mùi
Toán
D. Huyền
Văn học
Đoan
Anh
Linh
Thể dục
  QPAN
Tiến
              Nghề_PT
Trường
  Nghề_PT
Nguyệt
Nghề_PT
VânT
  Thể dục
Đạt
Nghề_PT
TuấnS
QPAN
Long
Nghề_PT
Nguyêt
 
4 Văn học
X. Chiến
Anh
Linh
GDCD
Nhi
Toán
Hiệp
Văn học
T. Huyền
Anh
Mai
Toán
D. Huyền
Anh
Hương
Toán
Nguyên
QPAN
Tiến
  Thể dục
              Nghề_PT
Trường
  Nghề_PT
Nguyệt
Nghề_PT
VânT
  QPAN
Ly
Nghề_PT
TuấnS
Thể dục
Đạt
Nghề_PT
Nguyêt
 
5 Văn học
X. Chiến
Tin học
VânT
Vật lý
Huấn
Toán
Hiệp
Văn học
T. Huyền
Anh
Mai
GDCD
Mùi
Anh
Hương
Toán
Nguyên
QPAN
Tiến
  Thể dục
                        QPAN
Ly
  Thể dục
Đạt
   
T.4 1 Hóa học
Tiếp
Anh
Linh
Lịch sử
Phương
GDCD
Nhi
Địa lí
Hoài
C_nghệ TT
Miên
Văn học
Liên
GDCD
Mùi
Toán
Nguyên
                                       
2 Hóa học
Tiếp
Anh
Linh
GDCD
Nhi
Địa lí
Hoài
Vật lý
Lệ
Lịch sử
Phương
Văn học
Liên
C_nghệ TT
Miên
GDCD
Mùi
  QPAN
Đạt
    Thể dục
  Thể dục
Sa
  QPAN
Tiến
    QPAN
Long
            Thể dục
Bình
 
3 Vật lý
Lệ
Hóa học
Tiếp
Anh
Phượng
Văn học
Hiền
GDCD
Nhi
Vật lý
Huấn
Toán
D. Huyền
Anh
Hương
Anh
Linh
  QPAN
Đạt
    Thể dục
  Thể dục
Sa
  QPAN
Tiến
    QPAN
Long
    Nghề_PT
Miên
      Thể dục
Bình
 
4 Anh
Hương
Văn học
X. Chiến
Vật lý
Huấn
Văn học
Hiền
Anh
Phượng
GDCD
Mùi
Toán
D. Huyền
Toán
Trung
Anh
Linh
  Thể dục
Sa
    QPAN
Tiến
  QPAN
Đạt
  Thể dục
    Thể dục
Bình
    Nghề_PT
Miên
      QPAN
Long
 
5 Văn học
X. Chiến
Toán
Trung
C_nghệ CN
Huấn
  Anh
Phượng
  GDCD
Mùi
      Thể dục
Sa
    QPAN
Tiến
  QPAN
Đạt
  Thể dục
    Thể dục
Bình
    Nghề_PT
Miên
      QPAN
Long
 
T.5 1                                                          
2                                 QPAN
Tiến
  Thể dục
Sa
                   
3                                 QPAN
Tiến
  Thể dục
Sa
                   
4                                 Thể dục
Sa
  QPAN
Tiến
                   
5                                 Thể dục
Sa
  QPAN
Tiến
                   
T.6 1 Sinh học
TuấnS
Lịch sử
Hậu
Hóa học
Lợi
Lịch sử
Dung
Anh
Phượng
Văn học
Đoan
Vật lý
Danh
Sinh học
Thành
GDCD
Mùi
                                       
2 Hóa học
Tiếp
Sinh học
TuấnS
Anh
Phượng
Hóa học
Lợi
Địa lí
Hoài
Văn học
Đoan
C_nghệ CN
Danh
GDCD
Mùi
Sinh học
Thành
      Thể dục
Sa
              Nghề_PT
Dưỡng
Thể dục
Đạt
Thể dục
QPAN
Ly
  QPAN
Long
    Nghề_PT
Nguyêt
3 Lịch sử
Hậu
Hóa học
Tiếp
Anh
Phượng
Địa lí
Hoài
Lịch sử
Dung
Anh
Mai
Hóa học
Lợi
Văn học
Đoan
Lịch sử
Phương
      Thể dục
Sa
              Nghề_PT
Dưỡng
Thể dục
Đạt
Thể dục
QPAN
Ly
Nghề_PT
Miên
QPAN
Long
Nghề_PT
TuấnS
  Nghề_PT
Nguyêt
4 Anh
Hương
Vật lý
Mãn
Toán
Nguyên
Anh
Mai
Văn học
T. Huyền
Toán
D. Huyền
Lịch sử
Phương
Văn học
Đoan
Văn học
Hạnh
      QPAN
Tiến
              Nghề_PT
Dưỡng
QPAN
Ly
QPAN
Long
Thể dục
Đạt
Nghề_PT
Miên
Thể dục
Nghề_PT
TuấnS
  Nghề_PT
Nguyêt
5 Anh
Hương
Vật lý
Mãn
Toán
Nguyên
Tin học
Dưỡng
Văn học
T. Huyền
Toán
D. Huyền
Anh
Phượng
Lịch sử
Phương
Văn học
Hạnh
      QPAN
Tiến
                QPAN
Ly
QPAN
Long
Thể dục
Đạt
Nghề_PT
Miên
Thể dục
Nghề_PT
TuấnS
   
T.7 1 Toán
Nghiệp
Vật lý
Mãn
Văn học
Liên
Văn học
Hiền
Toán
Toán
D. Huyền
Hóa học
Lợi
Toán
Trung
Tin học
VânT
                                       
2 Toán
Nghiệp
Tin học
VânT
Văn học
Liên
Văn học
Hiền
Toán
Toán
D. Huyền
Hóa học
Lợi
Toán
Trung
Địa lí
ChiếnHồ
          Thể dục
Sa
        QPAN
Ly
                Thể dục
3 Tin học
Nguyệt
Toán
Trung
Vật lý
Huấn
Toán
Hiệp
Vật lý
Lệ
Địa lí
ChiếnHồ
Văn học
Liên
Văn học
Đoan
Văn học
Hạnh
          Thể dục
Sa
        QPAN
Ly
                Thể dục
4 Vật lý
Lệ
Toán
Trung
Hóa học
Lợi
Toán
Hiệp
Tin học
Trường
Vật lý
Huấn
Vật lý
Danh
Địa lí
ChiếnHồ
Văn học
Hạnh
          QPAN
Tiến
        Thể dục
Đạt
                QPAN
Long
5 Sinh hoạt
Lệ
Sinh hoạt
TuấnS
Sinh hoạt
Huấn
Sinh hoạt
Sa
Sinh hoạt
Trường
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Danh
Sinh hoạt
ChiếnHồ
Sinh hoạt
Ly
          QPAN
Tiến
        Thể dục
Đạt
                QPAN
Long

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net