Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Hùng Cái Văn Hùng Nữ  
2 Huyễn Lê Thị Lộc Huyễn Nữ  
3 Hoài Huỳnh Thị Tố Hoài Nữ  
4 ChiếnHồ Hồ Văn Chiến Nữ  
5 Dung Nguyễn Thị Kim Dung Nữ  
6 V. Chiến Bùi Văn Chiến Nam  
7 Hậu Nguyễn Phúc Hậu Nữ  
8 Mùi Nguyễn Thị Thúy Mùi Nữ  
9 Phương Huỳnh Thị Phương Nữ  
10 Nhi Nguyễn Thị Nhi Nữ  
11 T. Chiến Phan Thị Chiến Nữ  
12 Hiền Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ  
13 Hạnh Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Nữ  
14 T. Huyền Nguyễn Thị Huyền Nữ  
15 X. Chiến Lê Xuân Chiến Nam  
16 Liên Hồ Thị Kim Liên Nữ  
17 Đoan Huỳnh Thục Đoan Nữ  
18 Sáng Nguyễn Ngọc Sáng Nữ  
19 Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ  
20 Hương Huỳnh Thị Hương Nữ  
21 Mận Đoàn Thị Mận Nữ  
22 N. Sơn Nguyễn Nam Sơn Nữ  
23 Mai Nguyễn Thị Bé Mai Nữ  
24 Linh Trần Thị Mỹ Linh Nữ  
25 Nam Lưu Hoài Nam Nữ  
26 Hoàng Thị Kim Lý Nữ  
27 Nguyên Phạm Nguyễn Quốc Nguyên Nữ  
28 NgaT Nguyễn Thị Nga Nam  
29 Thư Nguyễn Thị Anh Thư Nữ  
30 K.Sơn Đoàn Kim Sơn Nam  
31 Hiệp Hồ Thị Bích Hiệp Nữ  
32 Trung Phạm Thị Trung Nữ  
33 Lê Thị Hà Nữ  
34 Nghiệp Phạm Văn Nghiệp Nữ  
35 D. Huyền Ngô Thị Diệu Huyền Nam  
36 Trường Tôn Thất Trường Nữ  
37 Dưỡng Nguyễn Vũ Tùng Dưỡng Nữ  
38 Nguyệt Trần Thị Xuân Nguyệt Nữ  
39 VânT Phạm Thị Cẩm VânT Nữ  
40 Mãn Đỗ Tấn Mãn Nữ  
41 TuấnL Phan Đình Tuấn Nữ  
42 Lệ Nguyễn Thị Diễm Lệ Nữ  
43 Thạnh Võ Văn Thạnh Nữ  
44 Danh Võ Quang Danh Nữ  
45 Huấn Huỳnh Văn Huấn Nữ  
46 Nhân Đỗ Thị Hoài Nhân Nữ  
47 Lĩnh Võ Thị Hồng Lĩnh Nữ  
48 Thảo Trương Thị Thu Thảo Nữ  
49 HạnhH Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nam  
50 Lợi Phan Thị Lợi Nữ  
51 Tiếp Vỏ Thị Tiếp Nữ  
52 Nguyêt Dương Thị Ánh Nguyêt Nữ  
53 Miên Phạm Thị Tuyết Miên Nữ  
54 TuấnS Lê Duy Tuấn Nữ  
55 Thành Nguyễn Thành Nữ  
56 Tiến Nguyễn Văn Tiến Nam  
57 Đạt Nguyễn Quốc Đạt Nam  
58 Ly Nguyễn Quang Ly Nam  
59 Long Phạm Thành Long Nam  
60 Bình Nguyễn Thanh Bình Nam  
61 Sa Huỳnh Minh Sa Nam  
62 Nguyễn Đình Vũ Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net