Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A1 Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Sinh học(2), Hóa học(3), Tin học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Anh(3) 22
10A2 Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Sinh học(2), Hóa học(3), Tin học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Anh(3) 22
10A3 Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Văn học(3), Lịch sử(1), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ CN(2) 22
10A4 Sinh hoạt(1), Toán(4), Hóa học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3) 21
10A5 Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3) 22
10A6 Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ TT(2) 21
10A7 Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Văn học(3), Lịch sử(1), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ CN(2) 22
10A8 Sinh hoạt(1), Toán(4), Sinh học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ TT(2) 21
10A9 Sinh hoạt(1), Toán(4), Sinh học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3) 21
12A1 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A2 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A3 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A4 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A5 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A6 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A7 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A8 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A9 Thể dục(2), QPAN(2) 4
12A10 Thể dục(2), QPAN(2) 4
11A1 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A2 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A3 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A4 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A5 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A6 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A7 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A8 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A9 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7
11A10 Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) 7

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net