Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Cái Văn Hùng 0 0
Lê Thị Lộc Huyễn 0 0
Huỳnh Thị Tố Hoài Địa lí 10A4(2), 10A5(2) 4 4
Hồ Văn Chiến Sinh hoạt 10A8(1) 7 7
Địa lí 10A6(2), 10A8(2), 10A9(2)
Nguyễn Thị Kim Dung Lịch sử 10A4(1), 10A5(1) 2 2
Bùi Văn Chiến 0 0
Nguyễn Phúc Hậu Lịch sử 10A1(1), 10A2(1) 2 2
Nguyễn Thị Thúy Mùi GDCD 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) 8 8
Huỳnh Thị Phương Lịch sử 10A3(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) 5 5
Nguyễn Thị Nhi GDCD 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) 6 6
Phan Thị Chiến 0 0
Nguyễn Thị Diệu Hiền Văn học 10A4(4) 4 4
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Văn học 10A9(4) 4 4
Nguyễn Thị Huyền Văn học 10A5(4) 4 4
Lê Xuân Chiến Văn học 10A1(3), 10A2(3) 6 6
Hồ Thị Kim Liên Văn học 10A3(3), 10A7(3) 6 6
Huỳnh Thục Đoan Văn học 10A6(4), 10A8(4) 8 8
Nguyễn Ngọc Sáng 0 0
Nguyễn Thị Bích Phượng Anh 10A3(3), 10A5(3), 10A7(3) 9 9
Huỳnh Thị Hương Anh 10A1(3), 10A8(3) 6 6
Đoàn Thị Mận 0 0
Nguyễn Nam Sơn 0 0
Nguyễn Thị Bé Mai Anh 10A4(3), 10A6(3) 6 6
Trần Thị Mỹ Linh Anh 10A2(3), 10A9(3) 6 6
Lưu Hoài Nam 0 0
Hoàng Thị Kim Lý 0 0
Phạm Nguyễn Quốc Nguyên Toán 10A3(4), 10A9(4) 8 8
Nguyễn Thị Nga 0 0
Nguyễn Thị Anh Thư 0 0
Đoàn Kim Sơn 0 0
Hồ Thị Bích Hiệp Toán 10A4(4) 4 4
Phạm Thị Trung Toán 10A2(4), 10A8(4) 8 8
Lê Thị Hà Toán 10A5(4) 4 4
Phạm Văn Nghiệp Toán 10A1(4) 4 4
Ngô Thị Diệu Huyền Toán 10A6(4), 10A7(4) 8 8
Tôn Thất Trường Sinh hoạt 10A5(1) 6 6
Tin học 10A5(2)
Nghề_PT 11A1(3)
Nguyễn Vũ Tùng Dưỡng Tin học 10A4(2) 5 5
Nghề_PT 11A2(3)
Trần Thị Xuân Nguyệt Tin học 10A1(2) 5 5
Nghề_PT 11A3(3)
Phạm Thị Cẩm VânT Tin học 10A2(2), 10A9(2) 7 7
Nghề_PT 11A4(3)
Đỗ Tấn Mãn Vật lý 10A2(3) 3 3
Phan Đình Tuấn 0 0
Nguyễn Thị Diễm Lệ Sinh hoạt 10A1(1) 7 7
Vật lý 10A1(3), 10A5(3)
Võ Văn Thạnh 0 0
Võ Quang Danh Sinh hoạt 10A7(1) 6 6
Vật lý 10A7(3)
C_nghệ CN 10A7(2)
Huỳnh Văn Huấn Sinh hoạt 10A3(1) 8 8
Vật lý 10A3(3), 10A6(2)
C_nghệ CN 10A3(2)
Đỗ Thị Hoài Nhân 0 0
Võ Thị Hồng Lĩnh 0 0
Trương Thị Thu Thảo 0 0
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0 0
Phan Thị Lợi Hóa học 10A3(3), 10A4(2), 10A7(3) 8 8
Vỏ Thị Tiếp Hóa học 10A1(3), 10A2(3) 6 6
Dương Thị Ánh Nguyêt Nghề_PT 11A9(3), 11A10(3) 6 6
Phạm Thị Tuyết Miên C_nghệ TT 10A6(2), 10A8(2) 10 10
Nghề_PT 11A5(3), 11A6(3)
Lê Duy Tuấn Sinh hoạt 10A2(1) 11 11
Sinh học 10A1(2), 10A2(2)
Nghề_PT 11A7(3), 11A8(3)
Nguyễn Thành Sinh học 10A8(2), 10A9(2) 4 4
Nguyễn Văn Tiến QPAN 12A1(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2) 16 16
Nguyễn Quốc Đạt Thể dục 11A1(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A8(2) 14 14
QPAN 12A2(2), 12A7(2)
Nguyễn Quang Ly Sinh hoạt 10A9(1) 9 9
QPAN 11A1(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2)
Phạm Thành Long QPAN 11A2(2), 11A4(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 11A10(2) 12 12
Nguyễn Thanh Bình Thể dục 11A2(2), 11A9(2) 4 4
Huỳnh Minh Sa Sinh hoạt 10A4(1) 13 13
Thể dục 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A10(2)
Nguyễn Đình Vũ Sinh hoạt 10A6(1) 15 15
Thể dục 12A1(2), 12A3(2), 12A5(2), 12A9(2), 11A4(2), 11A7(2), 11A10(2)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net