Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 12/09/2022

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 11A1 50 1 10A1 50
2 11A2 50 2 10A2 50
3 11A3 50 3 10A3 50
4 11A4 50 4 10A4 50
5 11A5 50 5 10A5 50
6 11A6 50 6 10A6 50
7 11A7 50 7 10A7 50
8 11A8 50 8 10A8 50
9 11A9 50 9 10A9 50
10 11A10 50 10 12A1 50
11 12A1 50 11 12A2 50
12 12A2 50 12 12A3 50
13 12A3 50 13 12A4 50
14 12A4 50 14 12A5 50
15 12A5 50 15 12A6 50
16 12A6 50 16 12A7 50
17 12A7 50 17 12A8 50
18 12A8 50 18 12A9 50
19 12A9 50 19 12A10 50
20 12A10 50 20 11A1 50
21 BĐ1 50 21 11A2 50
22 BĐ2 50 22 11A3 50
23 BĐ3 50 23 11A4 50
24 BĐ4 50 24 11A5 50
25 BC1 50 25 11A6 50
26 BC2 50 26 11A7 50
27 BC3 50 27 11A8 50
28 BR1 50 28 11A9 50
29 BR2 50 29 11A10 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net